masseovn.net

Hvorfor vores masseovn?

Ud over de mange gode egenskaber, som alle masseovne har, og som du kan læse om under punktet ”Hvorfor en masseovn?” – har vores masseovn nogle særlige kvaliteter og fortrin:

Vi har netop afsluttet et omfattende udviklingsarbejde i samarbejde med Teknologisk Institut. Målet var at opnå den optimale forbrænding for en masseovn, og projektet er lykkedes til fulde.

Vi kan nu tilbyde et byggesæt med en ny og væsentligt forbedret luftforsyning, som bringer vores masseovn helt i toppen med hensyn til forbrændingsegenskaber (højere effektivitet og mindre forurening).  Vi har indarbejdet den såkaldte “tertiære” luftforsyning, som giver den helt optimale forbrænding i brændkammeret.

Den nye model er godkendt efter bestemmelserne i Brændeovns-bekendtgørelsen (selv om testen hertil er meget ufordelagtig for masseovne), og vi har også fået godkendelse efter den nye EU-norm for masseovne på højeste niveau (ECO-design).

Vi kalder den nye model for “Den Optimale Masseovn”

Prøvningsattest, Den Optimale Masseovn

Desuden har vi udviklet og testet en ny type varmeveksler, som giver endnu større varmeflytning fra masseovnen til et vandbåret system (til produktion af varmt vand og gulvvarme).

Vi producerer nu selv vores masseovn i Danmark, hvilket har givet os ovennævnte muligheder for at videreudvikle/forbedre design og konstruktion samt større fleksibilitet i produktion og levering.

Byggesæt til selvbyg

Udformningen af kernen i en masseovn er ganske kompliceret, og det er absolut ikke anbefalelsesværdigt at bygge den selv efter den traditionelle håndværkermetode, hvor man bruger mange ildfaste chamottesten. Det er en metode, som er meget tidskrævende, og forudsætter, at man er uddannet ovnsætter og har god basal murererfaring. Vi vil fraråde amatører at gå igang med denne type byggeri, med mindre man er uddannet ovnsætter.

Alle, som har en smule “gør det selv” erfaring kan derimod bygge vores masseovn uden problemer. Byggeriet baseres på et byggesæt med specialudformede elementer (16 forskellige slags). Sættet består af nummererede elementer, som bygges sammen efter en detaljeret byggevejledning (lidt á la LEGO-byggeri). Vi står naturligvis til rådighed med vejledning efter behov, men det er sjældent, at vores kunder har behov for hjælp.

Se også ”Håndværkerovn kontra selvbyg

Vores byggesæt

Vores masseovn har indbygget, fremadrettet bageovn. Det er en model, som vi ved vores kunder er meget glade for, og som både bidrager til det smukke design og giver mulighed for at frembringe de mange lækre retter, som man kan lave i en stenovn.

Brug af forstøbte byggeelementer en meget sikker og nem  metode. Den garanterer, at kernen udformes nøjagtigt som konstruktøren (verdens førende på området, finnen Heikki Hyytianen) har designet den til. Derved sikres også, at funktionen bliver optimal i den færdige ovn. Materialet til vores elementer har en større massefylde end de ildfaste chamottesten, som bruges til håndværkerovne, og kan derfor lagre mere varme.

Du finder måske en del kritisk omtale af brugen af forstøbte elementer på Internettet. Den skyldes de uheldige erfaringer, som nogle ovnsættere har haft med dårligt producerede elementsæt ofte baseret på uholdbare støbematerialer og manglende omhu i produktionen.

Kritikken er ikke relevant for vores elementer til selvbyg. Støbematerialet, som bruges til vores elementer, er specielt sammensat til at modstå meget høje temperaturer og er stort set uforgængeligt. Det er udviklet primært til brug i ”kokiller” i jernstøberier. Kokiller er de store stålspande, som det flydende stål tappes ned i fra stålovnene. Kokillerne er lavet af stål, og kan kun klare de ekstreme temperaturer fra det flydende stål, hvis de fores med et meget varmebestandigt og holdbart materiale. Det er netop dette specialmateriale, som den finske fabrik er specialister i, og som den eksporterer til hele verden (og som vi bruger til vores byggesæt).

Faktisk bruger en del professionelle håndværkere vores byggesæt, da de derved kan bygge en masseovn meget hurtigere og som regel også billigere end ved brug af ildfaste sten.

Bygge-elementerne

Byggesættet indeholder alt, du skal bruges til opførelse af kernen. Der medfølger også alle jerndelene: forplader til låger mv., indfyringslåge, bageovnslåge, askelåge, sodlemme, skorstensspjæld, ildrist mv.) alt i højeste kvalitet fra verdens førende leverandør af disse specialdele (Pisla, Finland). Mørtel til opmuring af kernen, specialisolering mv. er også med.

Byggesæt til den ildfaste kerne

Der er en række vigtige fordele ved at bruge vores byggesæt:

1. De er tegnet af “verdensmesteren” indenfor design af masseovne, finnen Heikki Hyytianen, som er fader til den moderne masseovn. Derudover har vi for nylig videreudviklet konstruktionen til at være formentlig verdens bedste masseovn.
2. Når du bygger masseovnen med vores byggesæt til Den Optimale Masseovn, er du sikker på, at den vigtigste del af ovnen, kernen, bliver rigtigt bygget og er sikret holdbarhed i mange år fremover.
3. Det er muligt for folk uden speciel uddannelse at bygge en masseovn, som fungerer fortrinligt og samtidigt er meget holdbar.
4. Funktionen af en elementopbygget masseovn er mindst lige så god som en traditionelt opbygget masseovn.
5. Byggesættet kommer komplet med nummererede elementer, alle jerndele, specialmørtel, isolering, forplader, tegninger, byggevejledning m.v.
6. Støbematerialet er særdeles velegnet til masseovnsbyggeri, da det har den korrekte varmeledningsevne og en særdeles god varmelagringskapacitet. Kernen får meget lang holdbarhed takket være den høje kvalitet af støbematerialet.

7. Det hele leveres direkte til kundens adresse. Vi har normalt byggesæt på lager, og kan levere indenfor et par dage.
8. Det er muligt stort set at halvere byggeprisen i forhold til bygning med den traditionelle “sten på sten” metode.
9. Byggesættet er fremstillet i Danmark, hvor vi har fuld kontrol over produktionen.

Jerndelene

I masseovnen bruges følgende jerndele:

Indfyringslåge, bageovnslåge, askelåge, sodlemme, skorstensspjæld og bundrist.

Det er vigtigt for masseovnens optimale funktion at disse jerndele er af højeste kvalitet. Især lågerne skal være varmestabile (støbejern, ikke pladejern, som slår sig), og have en effektiv tætning (gamle typer af låger er ikke tætte nok).

Betydningen af en effektiv luftforsyning

For at opnå den optimale forbrænding er det afgørende, at der er mulighed for at tilføre – og effektivt at regulere forbrændingsluften via primær, sekundær og tertiær forbrændingsluft.

En del luft, primærluften, dirigeres igennem risten i brændkammeret og i bunden af indfyringslågen.

En vigtig del af forbrændingsluften kommer igennem en ventil i toppen af lågen, som giver sekundær luftforsyning til brændkammeret.

Vi har via vores nyligt gennemførte udviklingsprojekt tilføjet en tertiær luftforsyning fra siderne i brændkammeret, som bidrager med at skabe turbulens, som er af  meget stor betydning for den temperatur man opnår i brændkammeret.

En høj temperatur er den vigtigste faktor for varmeafsætningen i masseovnen og udnyttelsen af brændets brændværdi og for afbrændingen af miljøskadelige stoffer. Vores masseovne udnytter min. 86% af brændets energiindhold, hvilket er særdeles højt, og forureningen er minimal.

Laboratorietestet og godkendt efter højeste standarder.

I 2008 trådte loven om partikeludledning fra brændeovne i kraft (Brændeovns-bekendtgørelsen). Den blev skabt som følge af de sundheds- miljøskadelige virkninger, som man havde afsløret via praktiske målinger i områder med mange brændeovne. Man har beregnet, at partikeludledning fra brændeovnsrøg er skyld i mindst 2.000 for tidlige dødsfald om året i Danmark.

Derefter blev det et krav til brændeovne, at de skulle leve op til testkravene i Brændeovnsbekendtgørelsen, som siden er skærpet flere gange.

Laboratoriet (Teknologisk Institut) tester hvor effektiv forbrændingen er (hvor godt ovnen udnytter brændet) samt udslippet af miljøskadelige stoffer. Vores masseovne har en fremragende nyttevirkning på mindst 86% og lav forureningsgrad. Det placerer den blandt de mest effektive varmekilder der findes, og langt foran, hvad alle brændeovne i praktisk brug kan yde. Selv om en brændeovn er “Svanemærket”, er det den praktiske brug, som afgør  hvor effektivt og rent den brænder. Langt de fleste brændeovnsbrugere tænder op i oven, og skruer derefter ned for forbrændingsluften for at  undgå for kraftig og hurtig varmeudvikling samt udstrække forbrændingstiden (evt. “brænde over”)  Derved stiger forureningen typisk med en faktor 10 – 20 !

En almindelig håndværkerbygget masseovn er af gode grunde ikke officielt testet og godkendt. Prisen for testning på et godkendt laboratorium er meget høj, og man vil kræve, at hver enkelt ovn håndværkeren bygger skal testes, før en officiel attest kan udstedes.

Vores masseovne er, som de eneste i Danmark, godkendt efter Brændeovnsbekendtgørelsens nyeste bestemmelser, og desuden testet og godkendt til iflg. EU´s nye bekendtgørelse for masseovne og derved EC-mærket. Den opnåede godkendelse til højeste klasse (ECO-design)

I modsætning til de godkendte brændeovne, hvor testresultaterne kun er holdbare, når man brænder helt rigtigt og ideelt (hvad kun meget få brugere gør), så er vores resultater bæredygtige også i den virkelige verden, da masseovnen altid fyres korrekt.

Vores masseovn er således den eneste, hvor man kan være helt sikker på både meget høj effektivitet og lav udledning af partikler og andre sundheds- og miljøskadelige stoffer.

OBS ! Der tilbydes på internettet salg af andre typer af elementkerner. Disse er ikke godkendte, og må ikke sælges i Danmark. Skorstensfejeren må heller ikke godkende ibrugtagningen af en ulovlig elementovn, og du risikerer at have spildt alle pengene på købet !

Læs mere under ”Valg af varmekilde”.

Fordeling af varme i huset samt varmtvandsproduktion

Vi har udviklet en ny type højeffektiv varmeveksler. Med denne varmeveksler, som har stor overflade og særdeles gode transmissionsegenskaber, kan du flytte store varmemængder til rumvarme og varmtvandsproduktion.

Det er et system, som har en betydeligt højere virkningsgrad end de kobberspiraler og tilsvarende varmevekslere, som hidtil er benyttet i masseovne. Varmeveksleren er udviklet til at give den størst mulige varmeoverførsel, når masseovnen indgår i ”Det optimale varmesystem”.

Vi sælger to størrelser af varmevekslere: 1) Den store, som indmures midt i kernen af masseovnen, hvor der er mest varme at hente. 2) En mindre udgave, som monteres oven på bageovnen og kobles i serie med den indbyggede, for at opnå optimal varmeflytning til varmtvandsproduktion og gulvvarme. Ved brug af begge kan opnås en flytning af over 30 % af den varme, som forbrændingen i masseovnen genererer, til ovennævnte formål.

Hvis du gerne vil have ovennævnte, men ikke ønsker solvarme, kan du etablere et varmesystem baseret på masseovn + varmeveksler + en mindre akkumuleringstank (buffer).

Varme fra masseovnen ledes ind i akkumuleringstanken, hvor det varme vandt produceres. Fra tanken kan du lede du varme ud i et gulvvarmesystem. Det hele styres automatisk, og du behøver kun fyre i masseovnen for at opnå varmefordeling i hele huset + varmt vand.

Vi tilbyder en standardpakke til dette system, hvori alle nødvendige dele samt detaljerede byggediagrammer og vejledninger er inkluderet. Med udgangspunkt i denne varme/varmtvand standardpakke vil vi kunne rådgive og tilpasse systemet til de enkelte kunders specifikke ønsker og behov.

Se sammensætning og ”Priser

Financiering

Det er særdeles økonomisk fordelagtigt at investere i en masseovn eller i “Det optimale varmesystem”.  Danmarks mest miljøbevidste bank Merkur, meget fordelagtige betingelser, da dette miljørelaterede område i høj grad er ét de satser på.

Det kan være en rigtig god idé at låne til investeringen, da de økonomiske besparelser, som masseovnen og/eller “Det optimale varmesytem” giver på varmeudgiften, som regel fint betaler afdrag og renter. Du mærker altså intet til afvikling af lånet.

Når lånet er tilbagebetalt, kan du glæde sig over en endnu lavere varmeudgift.

Vi har i øvrigt selv benyttet Merkur som pengeinstitut i en lang årrække, og kan varmt banken som en fortræffelig og bundsolid bank med en klar miljøansvarlig holdning.

Ring gerne til os for at få rådgivning omkring dine muligheder: 2671 8071