masseovn.net

Hvorfor en masseovn ?

Der er en lang række gode grunde til at vælge en masseovn som varmekilde i sit hus. Den leverer en uovertruffen behagelig og sund varme, er særdeles miljøvenlig i brug. Den er er en pryd for hjemmet og kan indgå i overordentligt fordelagtige kombinationer med andre varmekilder – fx solfangeranlæg – og så er den umådelig billig i drift. Men den uovertrufne varmekomfort, som en masseovn giver, er nok det bedste argument for den.

Masseovnen stammer fra Finland, hvor man igennem en lang årrække har forsket i – og udviklet den til det nuværende høje stade. Men stadig er masseovnen meget enkel i sin opbygning med få bevægelige dele, og helt uafhængig af el og elektronik. Man kan med rette sige, at der er tale om ”højtudviklet lavteknologi”.

Masseovnen er en en varmeakkumulator

Masseovnen har fået sit navn fra den store masse af sten, den er opbygget af, normalt ca. 2 – 3 tons (større vægt har man ingen gavn af).

Under forbrændingen ledes de varme røggasser igennem kanaler i stenkernen, og varmen akkumuleres heri, hvorefter den langsomt forplanter sig ud til kappen (den ydre mur) og stråler ud i rummet.

Fra overfladen af kappen afgives varmen i et roligt og stabilt tempo til omgivelserne.

Overfladen bliver kun ca. 40-50 grader varm, en behagelig temperatur som ikke medfører risiko for forbrændinger på huden.

Masseovnen er rigtig god økonomi

Økonomien i masseovnen er særdeles god. Selv om den er dyrere end en brændeovn i anskaffelse, tjener den merprisen hjem i løbet af en kort periode. Hvis du har elvarme, oliefyr, gasfyr e.l. er tilbagebetalingstiden på en masseovn som regel 2-4 år. Lidt længere, hvis du har en brændeovn i forvejen.

Byggeprisen kan halveres, hvis du bygger masseovnen selv med brug af forstøbte elementer til kernen. Denne mulighed er beskrevet under Hvorfor vores masseovn.

Se priserne under ”Priser

Udgifterne til brænde kan holdes på et meget lavt niveau takket være masseovnens højeffektive forbrænding, hvor brændet udnyttes betydeligt bedre end i en brændeovn (bruger kun ca. halvdelen).

Du bruger typisk 8-12 kg brænde i døgnet i fyringsperioden, hvilket giver et forbrug på ca. 4-10 rummeter om året afhængigt af husets størrelse, isoleringsgrad, husstandens størrelse og beboernes varmekrav . Og masseovnen er ikke kræsen. Alle typer træ kan bruges (forudsat, at det er tørt og uden forurenende stoffer).

Fyringsudgiften kommer derved typisk ned på under 5.000 om året. Heri kan også være inkluderet alt det varme vand til husholdningen. Se ”Mange kombinationsmuligheder”.

Hvis du har adgang til gratis eller billigt brænde (hvad de fleste har) kommer de årlige varmeudgifter ned på et meget lavt niveau.

Med en masseovn bliver man i en høj grad uafhængig af el-, olie-, kul-, og gaspriserne. Vi har mange kilder til brænde i Danmark, og importerer også billigt brænde fra vores nabolande. Forsyningerne er derfor sikret i meget lang tid fremover til en lav og nogenlunde stabil pris.

Desuden er masseovnen ikke afhængig af elektricitet, så selv under strømafbrydelserne er varmeforsyningen sikret.

Sund og behagelig varme

Hovedparten af varmen fra ovnen afgives som langbølget strålevarme. Det gælder både under fyringen (hvor du sidder og nyder varmen og ilden) og i resten af døgnet.

Det er en rar fornemmelse at være i nærheden af en masseovn (som solen på en god forårsdag), og strålevarmen når ud i hele rummet. Det indebærer, at du opnår en meget konstant temperatur i stuen, og den svinger typisk højst et par grader i løbet af døgnet og tilsvarende lidt fra gulv til loft. Fodkulde findes f.eks. ikke i et rum med masseovn.

Hvis man har små børn, (som jo færdes nær gulvplan), bliver de ikke udsat for kulde nær gulvet, på samme måde som det sker med en brændeovn og med radiatorvarme. Disse arbejder med luftkonvektion, hvor luften cirkuler op under loftet og derfra ned til gulvet (som køligere luft). Konvektionsvarme skaber desuden træk og flytter støvpartikler rundt i rummet.

Da masseovnen opvarmer ved hjælp af varmestråling, laver den ingen luftkonvektion og skaber ikke transport af støv rundt i rummet. Den er derfor en meget allergivenlig opvarmningskilde.

Det er desuden bevist, at den behagelige og jævne strålevarme er gavnlig for helbredet og virker afstressende.

Børnevenlig varmekilde

På grund af den meget jævne varme, som masseovnen leverer, er der ikke fodkulde i rummet, hvor den står. Det er sundt for de små børn, som færdes tæt ved gulvet, og i øvrigt også for os andre.

Overfladen på masseovnen bliver aldrig så varm, at du brænder dig på den. Under fyringen er der en intensiv strålevarme og flammelys ud gennem lågen, men så er ingen i tvivl om, at man skal passe på. Vi har endnu ikke hørt om nogen, som har brændt sig på en masseovn (i modsætning til brændeovne, hvor der er betydelig risiko for at børn får brandsår).

Nem betjening og stor fleksibilitet

Masseovnen kræver kun lidt pasning. Du fyrer typisk kun 1-1 ½ time én gang i døgnet, og du vælger frit fyringstidspunktet, så det passer ind i familiens døgnrytme. Du kan fint forskyde tidspunktet adskillige timer uden, at det påvirker varmeafgivelsen væsentligt. Det tager faktisk ca. 3 døgn før masseovnen er kølet helt af.

Takket være sin effektive forbrænding producerer masseovnen kun små mængder aske, så rengøring skal ikke ske hyppigt. Denne er ikke besværlig, og sviner ikke, hvis man gør det rigtigt.

Læs evt. mere om den praktiske brug i ”Brugsvejledning til masseovnen”.

Miljøvenlig energi

Brænde er en vedvarende energikilde. Det er jo i princip oplagret solenergi, som frigives ved forbrændingen. Det betyder, at varmen fra masseovnen er CO2 neutral. Ved brug af den som primær energikilde kan du typisk spare miljøet for flere tons CO2 udledning om året (afhængig af hvilken energikilde den erstatter).

Brænde er samtidig som regel en lokal energikilde, som oftest giver kort transportvej og lavt energiforbrug.

I masseovnen forbrændes det ved en meget høj temperatur (ca. 900 – 1.000 grader). Ved denne temperatur sker forbrændingen med en meget stor effektivitet, som både udnytter energien optimalt, og forurener minimalt. Udledningen af de farlige mikropartikler er på et lavt niveau, og  langt under hvad der er typisk for en brændeovn i praktisk brug.

Takket være den effektive og rene forbrænding kommer der kun meget lidt røg ud af skorstenen (til glæde for én selv og for naboerne).

Designfrihed

Formen på masseovnens kerne er givet på forhånd, men der er meget stor frihed til udformningen af den ydre kappe. Du kan vælge imellem flere forskellige slags sten (natursten, mursten m.fl.). Det eneste krav til materialet er, at det har en passende vægtfylde.

Lette materialer (som f.eks. hulsten) dur ikke.

Tykkelsen på kappen er også valgfri. Den normale udformning er som enkeltmur (såkaldt halvsten), og dette er fuldt tilstrækkeligt for en optimal funktion.

Du kan udmærket lave kappen tykkere, men det er ingen fordel.

Masseovnen kan godt nok akkumulere mere varme, men det er ikke nødvendigt, da en normal tykkelse kappe er fuldt tilstrækkeligt til at holde en konstant rumtemperatur imellem fyringerne. Den eneste ”knap” man har at skrue på for at regulere varmeafgivelsen er brændemængden man affyrer og perioden imellem fyringerne.

En ulempe ved en tyk kappe er, at masseovnens ”reaktionstid” bliver langsommere, så det bliver sværere at tilpasse varmeafgivelsen til behovet (skiftende udetemperaturer, varierende varmebehov i huset mv.)

Kappen kan designes i mange forskellige former (firkantet, sekskantet, buet, rund osv.), og med indbyggede nicher, naturstensplader, murstensbuer m.v. Kun fantasien sætter grænser.

Overfladen kan være med synlige sten, vandskuret, helpudset mv. Den kan males (m. alm. akrylmaling) beklædes med natursten, kakler osv.  Det er op til ens egen kreativitet og smag at udforme en smuk og velproportioneret masseovn, som bliver en fryd for øjet og en pryd for huset.

Se eksempler på udformning under ”Billeder”.

Forøget livskvalitet

En masseovn kommer uundgåeligt til at blive et vigtigere element i ens liv end en hvilken som helst anden varmekilde. Den vil udgøre et markant og smukt inventar i stuen, som du glæder sig over dagligt. Når du på en kold vinterdag sidder og nyder ilden og varmen vil den typisk være familiens hyggelige samlingspunkt, og have en god chance for at udkonkurrere fjernsynet (i hvert fald for en stund !). Man kan når som helst lave en ”hyggefyring” (f.eks. når man har gæster) og bruge masseovnen som ”pejs”.

Den meget behagelige og sunde varmeafgivelse fra masseovnen bidrager også i høj grad til ens velbefindende. Og så er det jo også en rar fornemmelse at vide, at man aktivt er med til at mindske udslippet af CO2 og af andre sundheds- og miljøskadelige gasser og partikler, især set i forhold til den massive forurening, som brændeovne afgiver.

Stort set vedligeholdelsesfri

En masseovn slides stort set ikke. De eneste bevægelige dele er lågerne, og hængslerne i disse vil holde til adskillige hundrede års brug.

Ved den høje temperatur, som masseovnen frembringer i brændkammeret, sker en kemisk proces imellem flammerne og glasset, som forårsager en let mattering af glasset. Med tiden vil glasset i lågerne derfor blive lidt mat, men ikke i en grad så man ikke kan se flammerne. Man kan forsinke processen ved at rense glasset jævnligt, men hvis man ikke kan leve med det matterede glas, må man udskifte det.

Med tiden vil overfladen på masseovnen måske trænge til en opfriskning (f.eks. hvis den er malet), men det er en billig og nem operation.

Levetiden for en masseovn vil derfor næsten altid være længere end ejerens, og vedligeholdelsesudgiften nær nul.

Mange kombinationsmuligheder

Masseovnen kan fås i forskellige udformninger og indgå i en række fordelagtige kombinationer.

Se nærmere under ”Kombinationsmuligheder”.

Vi bygger gerne for vores kunder, men sælger lige så gerne byggesæt til selvbyg.

Se under ”Hvorfor vores masseovn ?