masseovn.net

Kombinationsmuligheder

Vores masseovn giver nogle unikke muligheder, som gør den særligt attraktiv som varmekilde.

Bageovnen

I bageovnen kan du tilberede alskens forskellige, lækre retter. Den er naturligvis uforlignelig til pizzaer, men også særdeles velegnet til bagning, til stegning og til alt der kan tilberedes i ildfast fad eller skål. Du får mange gode kulinariske oplevelser, og sparer en hel del elektricitet.

Bageovnen opvarmes, når ilden og røgen går igennem den under fyringen.

Brugen af den er ret enkel:

Efter afslutningen af fyringen og lukning af alle spjæld er bageovnen klar til brug.

Temperaturen i ovnen er nu over 300 grader, og perfekt til pizzabagning.

Temperaturen daler derefter i løbet af en times tid til ca. 220 grader og falder gradvist langsommere.

Efter et døgn er der stadig omkring 100 grader i bageovnen. Det gør den særdeles velegnet til langtidsstegning/bagning. Hvis du f.eks. fyrer om aftenen kan du sætte aftensmaden (steg, fjerkræ, sammenkogt ret mv.) ind inden, du tager på arbejdet om morgenen. Så er den klar til aften.

Mad fremstillet i masseovnen kan blive ualmindelig lækker. Det er ikke tilfældigt, at man i Sydeuropa reklamerer med pizza mm. bagt i stenovn. Den særlige og jævne varme er fortrinlig til madlavning.

Fordeling af varme i huset

Da masseovnen hovedsagelig opvarmer det rum den findes i (samt lidt i tilstødende rum), vil der ofte være behov for at transportere varme til andre rum i huset. Hvis du indbygger en (eller to) varmeveksler(e) i masseovnen, kan den også levere energi til andre rum.

Vi har netop afsluttet et udviklingsprojekt, hvorunder der blev udviklet en ny og høj-effektiv varmeveksler, som indbygges i kernen og/eller placeres oven på bageovnen.

Herigennem cirkuleres vand vha. en pumpe til en akkumuleringstank, hvorfra varmen sendes videre ud i huset via et gulvvarmesystem eller et ventilationssystem.

Al varmen kommer naturligvis fra fyringen og fra varmen, den akkumulerer i masseovnen. Der vil således være mest varme til rådighed under og lige efter fyringen, men da kernen kan akkumulere ganske megen varme, vil der stadig være en del at hente også imellem fyringerne.

Varmeoverførslen styres af en simpel elektronisk enhed, som starter og stopper cirkulationspumpen, når der er en forvalgt temperaturforskel imellem masseovnskernen og akkumuleringstanken (temperatur-differensstyring).

Vi har netop afsluttet et udviklingsprojekt, hvorunder der blev udviklet en ny og høj-effektiv varmeveksler, som indbygges i kernen og/eller placeres oven på bageovnen.

Varmeveksleren kan monteres inde i masseovnen bagved brændkammeret (største effektivitet) eller på toppen af masseovnens kerne. Hvis man ønsker den maksimale varmeoverførsel gøres begge dele, hvor de to varmevekslere kobles sammen i serie (se diagram nedenfor).

Koblingdiagram, varmevekslere

Med et sådant varmevekslersystem kan man flytte betragtelige varmemængder (op til 40%) fra masseovnen til rumvarme og varmtvandsproduktion.

Varmtvandsproduktion

Det varme brugsvand kan produceres ved hjælp af samme teknik, som beskrevet ovenfor.

Hvis du kun ønsker at lave varmt vand, behøves ingen akkumuleringstank, men kun en varmtvandsbeholder med indbygget spiral.

Det er i princippet den samme type, som bruges til varmtvandsproduktion i oliefyrsanlæg, og du kan derfor fint genbruge den, hvis du udskifter oliefyret med en masseovn.

Der kan opnås særdeles mærkbare besparelser, hvis du producerer det varme brugsvand ved hjælp af masseovnen, da det ekstra brændeforbrug er ret beskedent.

Læs mere om fordeling af varme og varmtvandsproduktion under ”Hvorfor vores masseovn

Kombination med solfangeranlæg

Ved kombination med solvarme kan opnås en næsten 100% varmeforsyning af huset med vedvarende energi.

Systemet bygges op omkring en akkumuleringstank (500 – 800 l), som modtager varme fra både masseovn og solvarmepaneler (og evt. andre varmekilder), og hvorfra varmenfordeles til gulvvarme og varmt brugsvand.

Det er et optimalt varmesystem, som giver høj effektivitet, stor fleksibilitet og god økonomi.

Læs mere om denne særdeles fordelagtige mulighed under ”Det optimale varmesystem”.

Varmebænk

Du kan vælge at placere masseovnen i lidt afstand (op til 2 m) fra skorstenen og forbinde dem med en vandret røgkanal. Denne opvarmes under fyringen, og holder varmen flere timer efter fyringen.

Brænderum mm.

I forbindelse med opmuring af kappen, kan du indmure nicher, vælge at sammenbygge den med brænderum e.l.

Kontakt os for rådgivning om design af din masseovn: 26 71 80 71