masseovn.net

Om Masseovn.net & Masseovn ApS

Masseovn.net og Masseovn ApS – baggrund og filosofi

I vores lille firma, Masseovn ApS, har vi beskæftiget os med byggeri af masseovne og salg af byggesæt til selvbyg i omkring 20 år. I de senere år har vi også inddraget solfangeranlæg mm.

Vi har en meget stor og alsidig erfaring fra områderne, som giver os en særdeles god baggrund for at rådgive vores kunder, både de potentielle og de allerede eksisterende. Leif Stubkjær er uddannet energivejleder, og har derved en særlig forudsætning for at vejlede om planlægning af husets energisystem og den praktiske udformning.

Vores firmafilosofi er baseret på et ægte ”grønt” engagement, og vi stræber efter at gøre, hvad vi kan for at fremme miljømæssig bæredygtighed og livskvalitet.

Vi tror på, at hvis man som almindelig borger kan spare/tjene penge på miljørigtig adfærd og oven i købet opnå en bedre livskvalitet, så er det vejen frem for en mere bæredygtig livsstil. Masseovnen er netop et særdeles godt eksempel på sådan en win-win situation.

Som en følge af denne filosofi søger vi for at holde vores priser på et passende lavt niveau, som er tilstrækkeligt til at gøre vores firma økonomisk bæredygtigt, men som også er meget fordelagtige for vores kunder. Vi har f.eks. ikke forhøjet vores priser i de seneste fem år, trods betydelige prisstigninger på dele til masseovne og transporten. Vi har nu, som følge af store investeringer i udviklingsarbejdet og større produktionsudgifter i forbindelse med Den Optimale Masseovn været tvungen til at lave begrænsede prisstigninger.

Ledelse og kompetencer

Leif Stubkjaer fra Masseovn.net og Vedvarende-Energi - fotoFirmaets leder, Leif Stubkjær, har i snart en menneskealder kæmpet for miljørigtig adfærd ved hjælp af TV-produktioner om bæredygtig energi og livsstil, som han har produceret til både et dansk og et internationalt publikum. Leif arbejder fortsat aktivt for at udbrede kendskabet til masseovnens ”velsignelser” både hos almindelige borgere og hos politikere og andre nøglepersoner.

Leif er desuden håndværker, uddannet ovnsætter og energivejleder. Han har, via studiebesøg i Finland og venskab med masseovnens  ”verdensmester” Heikki Hyytiänen, en meget omfattende viden om masseovnen. Han følger forskningen tæt, og deltager i det fortsatte udviklingsarbejde, som sker på området.

Arbejdsområder

Masseovn ApS bygger gerne masseovne for kunderne, men sælger lige så gerne byggesæt til selvbyg (se ”Hvorfor vores masseovn”)

Vi har i samarbejde med et meget kompetent dansk solvarmefirma (Varmt vand fra solen) udviklet et relativt billigt, miljørigtigt og højtydende varmesystem, (baseret på en kombination af masseovn, solfangeranlæg og akkumuleringstank), som vi mener kvalificerer til navnet  ”Det optimale varmesystem”.

Dette varmesystem, som er baseret på næsten 100% vedvarende energi, håber vi vil opnå stor udbredelse, til glæde både for kunderne og for vores fælles miljø.

Kundekreds

Vi har igennem årene fået en omfattende kreds af meget tilfredse kunder (se nedenfor ”Hvad siger kunderne”).

I de første år, var langt de fleste af vores kunder eksisterende husejere, men vi oplever nu en kraftig stigning i antallet af kunder, som er potentielle husejere/bygherrer. Det er vi naturligvis glade for, og vi ser det som et klart tegn på at  bevidstheden om, at masseovnens mange kvaliteter også er attraktive for nybyggede huse, er stærkt stigende.

Vi håber og tror, at vores gode produkter, vores forretningsfilosofi og redelige adfærd fortsat vil skaffe os flere kunder alene ved ”mund til mund” metoden. (se nedenfor under ”Hvad siger kunderne”).

Vores nærmeste samarbejdspartnere:

”Varmt vand fra solen” kombinerer med solfangeranlæg

Niels-Lyck - Varmt Vand fra Solen fotoNiels Lyck er leder af dette alsidige firma. Han er uddannet arkitekt og har mange års erfaring indenfor området vedvarende energi, bl.a. opnået igennem arbejde hos VE (Vedvarende Energi, tidligere OVE) og i sit eget firma, hvor han har rådgivet et stort antal kunder i forbindelse med salg af solvarmedele og solfangeranlæg.

Niels har den store erfaring og det brede overblik, som gør ham i stand til at overskue sammensætningen af komplicerede varmesystemer og improvisere og rådgive vores kunder på en meget konkret og kvalificeret måde ud fra deres specifikke forhold, ønsker og behov.

Din masseovn og solfangeranlæg kan finansieres via Merkur Andelskasse

Merkur - hævekortVi samarbejder med Merkur Andelskasse om finansiering af masseovne og solfangeranlæg, fordi det er et pengeinstitut med holdning til det, der sker omkring os. Størstedelen af Merkurs udlån går til projekter inden for miljø, kultur eller sociale formål. Som kunde i Merkur er du med til at fremme de gode initiativer og gøre en forskel – du er med til at tage et fælles ansvar.

Vi har samarbejdet med Merkur i mere end 20 år og har kun de bedste erfaringer. Det er en bundsolid bank, som ikke har deltaget i de øvrige bankers grådige og samfundsskadelige udlånseventyr.

Lån til investering i masseovn, solvarme og andre bæredygtige energikilder gives på favorable vilkår hos Merkur.