masseovn.net

Hvordan kommer du i gang?

Beslutning om bygning af en masseovn eller et helt varmesystem bør naturligvis tages på et velinformeret grundlag, og vi håber, at denne hjemmeside kan bidrage dertil.

Her er en ”køreplan”, som kan bruges, hvis du seriøst overvejer at få en masseovn.

Før beslutning

Et grundigt studium af informationerne på denne hjemmeside er selvfølgelig et godt startgrundlag.

Vi står endvidere til enhver tid til rådighed med afklaring af tvivlsspørgsmål og med en specifik analyse af din særlige situation.

Det kan ske via telefon, e-mail eller under et konsulentbesøg, hvor huset og de aktuelle muligheder og problemer afdækkes. Med basis i analysen leveres en konkret rådgivning, som du kan bruge som grundlag for en kvalificeret beslutning om det videre forløb.

Læs mere under ”Rådgivning” og ”Kontakt”.

Efter beslutning

Hvis du beslutter at gå videre med projektet, udarbejder vi gerne gratis et bindende økonomisk tilbud, så du har fuldt overblik over de økonomiske konsekvenser.

Hvis der er tale om et helt varmesystem, kan også inddrages en VVS-mand, som på baggrund af de aktuelle forhold udarbejder et konkret tilbud på sin del af entreprisen.

Vi samarbejder med Niels Lyck fra firmaet Varmt vand fra solen, som har mange års erfaring fra kombinationen med med masseovn, og derfor masser af erfaring at trække på.

Finansieringsovervejelser

Vi kan evt. anbefale en fordelagtig finansieringsmodel. Dette vil formentlig i ganske mange tilfælde være en attraktiv mulighed.

Læs mere under ”Rådgivning”.

Bestilling

Når du, på basis af ovenstående grundige forarbejde, evt. tager beslutning om at få bygget/købe et byggesæt til masseovn, bestilles det bedst ved at sende en e-mail med:

  • Angivelse af hvad du ønsker (masseovn, varmeveksler(e) mv.
  • Navn og adresse på modtager/leveringssted.
  • Telefonnummer som fragtmanden kan bruge til at aftale leveringstidspunkt mv.

Hvis du ønsker solfangere, akkumuleringstank mv. til Det Optimale Varmesystem, skal du kontakte Niels Lyck, og snakke med ham om projektet, levering mv.

Levering og betaling

Vi har normalt byggesæt til masseovn på lager iNordsjælland, og vil som regel være i stand til at levere indenfor to dage. Hvis det ikke er på lager, kan leveringstiden være op til to uger.

Efter modtagelse af byggesættet skal du undersøge om alt er med og i orden. Når vi får klarmelding om dette fremsender vi

  • byggevejledning
  • brugsvejledning
  • faktura, som forfalder til betaling efter en uge

Betaling for VVS-arbejde afregnes direkte med Niels luck og/eller en VVS-mand.

Eftersalgsservice

Du kan når som helst kontakte os, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål under byggeriet.

Som regel er dette ikke tilfældet, men vi er altid til rådighed med rådgivning.

Læs mere under ”Rådgivning”.