masseovn.net

Vejledning vedr. montage af varmeveksler i masseovn.

Varmt vand og gulvvarme via Den Optimale Masseovn

Generelt

Ved hjælp af varmeveksler(e) kan der flyttes varme fra masseovnen til et vandbåret system, og derved producere varmt brugsvand og gulvvarme (op til et vist areal, afhængig af bl.a. husets isoleringsgrad, beboernes varmekrav mv.)

Det sker ved at en pumpe cirkulerer vand igennem systemet, som typisk består af varmeveksler(e), akkumuleringstank, ekspansionsbeholder, pumpe og en kontrolboks mv.

Masseovnen er jo ikke umiddelbart beregnet til at lave vandbåren varme, men med denne metode kan der flyttes op til ca. 35 % af den udviklede varme fra en fyring over i et vandbåret varmesystem.

Systemet

Én eller to varmevekslere placeres i/på masseovnen. Der er to muligheder for placering: Indbygget lige bag brændkammeret (første og mest effektive valg) og/eller på toppen. Hvis man har brug for at producere megen varme til flytning, benyttes begge, og hvis man kun skal producere varmt vand kan man nøjes med én. Ved to varmevekslere kobles disse sammen i serie og drives af samme pumpe. (se skitse nedenfor).

Styringen foregår ved at en føler placeret på udgangen af røret fra varmeveksleren (oven på masseovnen) sender information til kontrolboksen. Det samme gør en føler i akkumuleringstanken.

Når temperaturen ved varmeveksleren er typisk 10 grader højere end i tanken, starter pumpen og transporterer varme til tanken. Når temperaturforskellen falder til 5 grader stopper pumpen cirkulationen. Systemet kaldes en ”temperaturdifferens-styring”.

Der er naturligvis mest varme at hente i masseovnen umiddelbart efter fyringen, og varmemængden daler derefter langsomt indtil næste fyring.

Planlægningen

Det er vigtigt at planlægge rørføring mv. inden byggeriet igangsættes. Man kan vælge imellem at føre rørene opad eller nedad fra toppen af masseovnen, hvor alle samlinger findes, og hvor der også findes sikkerhedsventil og udluftningshane.

Der skal også etableres rør/slange, hvori ledningen til temperaturføleren kan trækkes fra masseovnen til kontrolboksen.

Til føringen af vandet i cirkulationssystemet kan man med fordel anvende de såkaldte ”ribberør”, som er af tyndvægget rustfrit stål, og let kan formes også i relativt skarpe knæk. De fås både med- og uden isoleringskappe. Til føring uden for masseovnen er en påstøbt skumplastskål tilstrækkelig.

Hvis rørføringen til akkumuleringstanken skal ske opad til loft/skunk e.l. kobles varmevekslersystemet blot via to vandførende rør + temperaturføler-røret.

Hvis løsningen via  gulvet vælges, føres de tre rør ned igennem masseovnen på passende sted i kappen, og videre ned i gulvet.

Rørene inde masseovnen skal alle isoleres med rørskåle af rockwool for at kunne tåle varmen dér. Typisk vil man derfra indstøbe rørene samtidigt med støbningen af betongulvet.

Til indstøbning i betonen er skumplastskåle helt fint.

Man kan også vælge at nedlægge rørene kanaler i Sundolitten, og støbe ovenpå.

En løsning med rørføring i f.eks. 100 mm kloakrør, hvori alle tre rør føres, er naturligvis også en mulighed.

Montage af varmeveksler og rørføring

Når opbygningen af kernen er nået til og med elementerne 9 og 10, er det tid til at montere den indre varmeveksler, som skal placeres tæt op ad bagsiden af elementkernen, oven på skorstenstilslutningen.

Den side af varmeveksleren, hvor de indstøbte ribberør er nærmest overfladen, skal vende ind mod bagsiden af kernen.

Inden montagen forberedes en metode til at holde varmeveksleren tæt ind imod kernen (lægtestykke + kile imod væggen eller spændbånd rundt om kernen).

Derefter vædes både bagsiden af kernen og varmeveksleren grundigt, og på kernen smøres et 3-4  mm tykt lag lermørtel til at sikre en optimal kontakt imellem kerne og varmeveksler.

Varmeveksleren presses nu tæt ind til kernen og presset opretholdes i ca. 20 minutter.

Derefter kan opbygningen af murstens-støtteklodsen til bageovnen påbegyndes (se byggevejledningen for masseovnen).

Varmevekslerens to rør (isoleret med rockwool) føres senere helt op til toppen af kernen på siden af den bageste del af bageovnen, og indmures i ”udfyldningsklodsen” (se skitse nedenfor).

Kobling af systemet

Når opmuringen af masseovnen er afsluttet, foretages samlingen af rørene, sikkerhedsventilen, temperaturføleren, udluftningshanen mv. (brug det dertil indrettede samlesæt).

En evt. varmeveksler på toppen af ovnen placeres direkte oven på det øverste element (også med lermørtel imellem) , og der isoleres med ca. 100 rockwool oven på hele installationen

Rørføring til akkumuleringstank/vandvarmer færdiggøres, og der installeres pumpe (alm. lavenergi radiator-cirkulationspumpe), påfyldningshane, manometer, ekstra sikkerhedsventil og ekspansionsbeholder i systemet.

OBS !: Der skal monteres to sikkerhedsventiler i systemet.

Temperaturfølerne i masseovn og akkumuleringstanken kobles til kontrolboksen, og det er nu muligt at aflæse temperaturerne disse to steder via kontrolboksen.

Masseovnen kan udmærket anvendes, selv om varmeveksler er monteret og først senere tilsluttes.

PS: Vores mangeårige samarbejdspartner på VVS-området, Niels Lyck, rådgiver gerne om opbygningen af varmtvandssystemet mv., og sælger alle nødvendige dele til fornuftige priser.

Find ham på Varmtvandfrasolen.dk.

 Held og lykke med montagen !

 

Leif Stubkjær

Masseovn ApS