masseovn.net

Hvorfor vores masseovn?

Ud over de mange gode egenskaber, som alle masseovne har og som du kan læse om under punktet ”Hvorfor en masseovn?” – har vores masseovn nogle særlige kvaliteter og fortrin. Vi bygger gerne for kunder, der ikke selv ønsker at bygge – og som vil nyde godt af vores omfattende erfaring og kreative tilgang til opgaven, men vi tilbyder også byggesæt, der er særdeles velegnede til selvbyg.

Udformningen af kernen i en masseovn er ganske kompliceret, og det er absolut ikke anbefalelsesværdigt at bygge den selv efter den traditionelle håndværkermetode, hvor du bruger mange ildfaste chamottesten. Det er en metode, som er meget tidskrævende, og forudsætter, at du er uddannet ovnsætter og har god basal murererfaring.

Byggesæt til selvbyg

Alle, som har en smule “gør det selv” erfaring kan derimod bygge vores masseovn uden problemer. Byggeriet baseres på et byggesæt med specialudformede elementer (16 forskellige slags). Sættet består af nummererede elementer, som bygges sammen efter en detaljeret byggevejledning (lidt á la LEGO-byggeri). Vi står naturligvis til rådighed med vejledning efter behov, men det er sjældent, at vores kunder har behov for hjælp.

Se også ”Håndværkerovn kontra selvbyg

Modeller til selvbyg

Vi tilbyder valg imellem to forskellige modeller:

–    uden bageovn
–    med fremadrettet bageovn

Brug af forstøbte byggeelementer en meget sikker og nem  metode. Den garanterer, at kernen udformes nøjagtigt som konstruktøren (verdens førende på området, finnen Heikki Hyytianen) har designet den til. Derved sikres også, at funktionen bliver optimal i den færdige ovn. Materialet til vores elementer har en større vægtfylde end de ildfaste chamottesten, som bruges til håndværkerovne, og kan derfor lagre mere varme.

Du finder en del kritisk omtale af brugen af forstøbte elementer på Internettet. Den skyldes de uheldige erfaringer, som nogle ovnsættere har haft med dårligt producerede elementsæt ofte baseret på uholdbare støbematerialer og manglende omhu i produktionen.

Kritikken er ikke relevant for vores elementer til selvbyg. Støbematerialet, som bruges til vores elementer, er specielt sammensat til at modstå meget høje temperaturer og er stort set uforgængeligt. Fremstillingen sker på en finsk fabrik, hvor man er specialister i denne teknik.

Støbematerialet er designet primært til brug i ”kokiller” i jernstøberier. Kokiller er de store stålspande, som det flydende stål tappes ned i fra stålovnene. Kokillerne er lavet af stål, og kan kun klare de ekstreme temperaturer fra det flydende stål, hvis de fores med et meget varmebestandigt og holdbart materiale. Det er netop dette specialmateriale, som vores finske fabrik er specialister i, og som den eksporterer til hele verden (og bruger til vores byggesæt).

Faktisk bruger en del professionelle håndværkere vores byggesæt, da de derved kan bygge en masseovn meget hurtigere og som regel også billigere end ved brug af ildfaste sten.

 Bygge-elementerne

Byggesættet indeholder alt, du skal bruges til opførelse af kernen. Der medfølger også alle jerndelene: Indfyringslåge, bageovnslåge, askelåge, sodlemme, skorstensspjæld, ildrist m.v.) i højeste kvalitet fra verdens førende leverandør af disse specialdele (NARVI, Finland). Mørtel til opmuring, forplader, specialisolering mv. er også med.

Byggesæt til den ildfaste kerne

Der er en række vigtige fordele ved at bruge vores byggesæt:

1. De er tegnet af “verdensmesteren” indenfor design af masseovne, finnen Heikki Hyytianen, som er fader til den moderne masseovn.
2. Byggesættet er fremstillet på en finsk fabrik, som er specialister indenfor feltet.
3. Når du bygger masseovne med disse byggesæt, er du sikker på, at den vigtigste del af ovnen, kernen, bliver rigtigt bygget og er sikret holdbarhed i mange år fremover.
4. Det er muligt for folk uden speciel uddannelse at bygge en masseovn, som fungerer fortrinligt og samtidigt er meget holdbar.
5. Funktionen af en elementopbygget masseovn er mindst lige så god som en traditionelt opbygget masseovn.
6. Byggesættet kommer komplet med nummererede elementer, mørtel, frontplade, tegninger, byggevejledning m.v.
7. Det hele leveres direkte fra Finland til kundens adresse. Leveringstiden er max. to uger.
8. Det er muligt stort set at halvere byggeprisen i forhold til bygning med den traditionelle “sten på sten” metode.
9. Materialet er særdeles velegnet til masseovnsbyggeri, da det har den korrekte varmeledningsevne og en særdeles god varmelagringskapacitet.
10. Kernen får meget lang holdbarhed takket være den høje kvalitet af støbematerialet.
11. Vi leverer byggesæt til tre forskellige typer af masseovne (se nedenfor).

Kerne til masseovn uden bageovn

Kerne til masseovn uden bageovn

 

Snittegning af masseovnen med fremadvendt bageovn

Snittegning af masseovnen med fremadvendt bageovn

 

 

 

 

Opbygning, trin 1 - 9

Opbygning, trin 1 – 9

Opbygning, trin 10 - 18

Opbygning, trin 10 – 18

 

Snit af kernen til masseovnen med bagudvendt bageovn

Snit af kernen til masseovnen med bagudvendt bageovn

Jerndelene

I masseovnen bruges følgende jerndele:

Indfyringslåge, askelåge, sodlemme, skorstensspjæld og bundrist +  evt. bageovnslåge.

Det er vigtigt for masseovnens optimale funktion at disse jerndele er af højeste kvalitet. Især lågerne skal være varmestabile (støbejern, ikke pladejern, som slår sig), og have en effektiv tætning (gamle typer af låger er ikke tætte nok). Man skal kunne styre lufttilførslen til forbrændingen effektivt for at kunne dirigere luften hen, hvor selve forbrændingsprocessen er mest aktiv. Dette kræver en ventil i lågen, som giver sekundær luftforsyning, som er af afgørende betydning for den temperatur man opnår i brændkammeret.  En høj temperatur er den vigtigste faktor for varmeafsætningen i masseovnen og udnyttelsen af brændets brændværdi. Vores masseovne udnytter ca. 90% af brændets energiindhold, hvilket er særdeles højt.

Vi er agent fra verdens største producent af masseovnsdele (Narvi, Finland), som producerer dele af meget høj kvalitet.

Future serien, med alle dele i samme design, er vores (og kundernes) favorit.

Future serien, med alle dele i samme design, er vores (og kundernes) favorit.

 Laboratorietestet og EU-godkendt

En almindelig håndværkerbygget masseovn er af gode grunde ikke officielt testet og godkendt. Prisen for testning på et godkendt laboratorium er meget høj, og man vil kræve, at hver enkelt ovn håndværkeren bygger skal testes, før en officiel attest kan udstedes.

Vores masseovne er, som de eneste i Danmark, EU-testet og CE mærket.

Det kan gøres fordi vores elementkerner er masseproduceret, og man kan ved at teste ét eksemplar få godkendelse for alle der fremstilles på samme måde.

Laboratoriet tester hvor effektiv forbrændingen er (hvor godt ovnen udnytter brændet) samt udslippet af miljøskadelige stoffer. Vores masseovne har en fremragende nyttevirkning på 88% og lav forureningsgrad. Det placerer den blandt de mest effektive varmekilder der findes, og langt foran, hvad alle brændeovne i praktisk brug kan yde.

Læs mere under ”Valg af varmekilde”.

I 2008 trådte loven om partikeludledning fra brændeovne i kraft (Brændeovns-bekendtgørelsen). Den blev skabt som følge af de sundheds- miljøskadelige virkninger, som man havde afsløret via praktiske målinger i områder med mange brændeovne. (Man har beregnet, at partikeludledning fra brændeovnsrøg er skyld i omkring 2.000 for tidlige dødsfald om året i Danmark).

Vores masseovn blev, som den eneste i Danmark, omfattet af bekendtgørelsens krav om test og godkendelse vedr. maksimal partikeludledning (fordi den er masseproduceret).

Den gennemgik omfattende testning (på Teknologisk Institut), og bestod med fine resultater.

I modsætning til de godkendte brændeovne, hvor testresultaterne kun er holdbare, når man brænder helt rigtigt og ideelt (hvad kun meget få brugere gør), så er vores resultater bæredygtige også i den virkelige verden, da masseovnen altid fyres korrekt.

Vores masseovn er således den eneste, hvor man kan være helt sikker på både meget høj effektivitet og lav udledning af partikler og andre sundheds- og miljøskadelige stoffer.

OBS ! Der tilbydes på internettet salg af andre typer af elementkerner. Disse er ikke godkendte, og må ikke sælges i Danmark. Skorstensfejeren må heller ikke godkende ibrugtagningen af en ulovlig elementovn, og du risikerer at have spildt alle pengene på købet!

Højeffektiv fordeling af varme i huset samt varmt-vands-produktion.

Vi har udviklet en ny type højeffektiv varmeveksler. Med denne varmeveksler, som har stor overflade og særdeles gode transmissionsegenskaber, kan du flytte store varmemængder til rumvarme og varmtvandsproduktion.

Det er et system, som har en betydeligt højere virkningsgrad end de kobberspiraler og tilsvarende varmevekslere, som hidtil er benyttet i masseovne. Varmeveksleren er udviklet til at give den størst mulige varmeoverførsel, når masseovnen indgår i ”Det optimale varmesystem”.

Hvis du gerne vil have ovennævnte, men ikke ønsker solvarme, kan du etablere et varmesystem baseret på masseovn + varmeveksler + en mindre akkumuleringstank (buffer).

Varme fra masseovnen ledes ind i akkumuleringstanken, hvor det varme vandt produceres. Fra tanken leder du varme ud i et radiator- eller gulvvarmesystem. Det hele styres automatisk, og du behøver kun fyre i masseovnen for at opnå varmefordeling i hele huset + varmt vand.

Vi tilbyder en standardpakke til dette system, hvori alle nødvendige dele samt detaljerede byggediagrammer og vejledninger er inkluderet. Med udgangspunkt i denne varme-varmtvand standardpakke vil vi kunne rådgive og tilpasse systemet til de enkelte kunders specifikke ønsker og behov.

Se sammensætning og ”Priser

15 års garanti

Da vi er så sikre på kvaliteten af vores masseovnsdele, giver vi 15 års garanti. Garantien omfatter fabrikationsfejl på alle dele (både kerneelementer og jerndele). Erstatningsdele til påvist defekte dele vil blive leveret uden beregning til kundens adresse indenfor garantiperioden. Vi er de eneste på markedet, som yder denne garanti.

Financiering

I et samarbejde med Danmarks mest miljøbevidste bank Merkur, kan vi tilbyde lån til investering i en masseovn og i et komplet varmesystem.

Se ”Det optimale varmesystem”.

Det kan være en rigtig god idé at låne til investeringen, da de økonomiske besparelser, som masseovnen giver på varmeudgiften, som regel fint betaler afdrag og renter. Du mærker altså intet til afvikling af lånet.

Når lånet er tilbagebetalt, kan du glæde sig over en endnu lavere varmeudgift.

Se de nærmere betingelser her.

Vi har i øvrigt selv benyttet Merkur som pengeinstitut i en lang årrække, og kan varmt anbefale Merkur som en fortræffelig og bundsolid bank med en sund og miljøansvarlig holdning.

Ring gerne til os for at få rådgivning omkring dine muligheder: 2671 8071

{ 9 comments… read them below or add one }

henrik hoffmann juni 21, 2012 kl. 12:07

Jeg ønsker at bygge en masseovn og kunne tænke mig et tilbud på en sådan,(selvbyg)
Hus 110 m3 godt isoleret
Varmt vands veksler,
Med venlig hilsen
Henrik Hoffmann
Gråsten,
tlf: 23411658

Svar

Leif Stubkjaer juni 22, 2012 kl. 10:58

Hej Henrik.

Tak for henvendelsen om masseovn.
Et byggesæt til kernen til en masseovn med bageovn alt inkl. (materialer, transport og moms) koster kr. 28.087. Hertil skal du kun lægge mursten og mørtel til opmuring af kappen (ca. 2.500).
En varmeveksler kan du selv lave af kobberrør, radiator el. Jeg har en vejledning til dette (ligger på hjemmesiden under “vejledninger”).
Jeg håber, at dette besvarer dine spørgsmål, men ellers er du selvfølgelig velkommen tilbage.

Med venlig hilsen fra Leif.

Svar

Hans Chr. Michaelsen december 5, 2013 kl. 17:43

Højeffektiv fordeling af varme i huset samt varmt-vands-produktion.
Hej Kan varmeveksleren virkelig monteres :” i kernens røgkanaler ” ??

Vi har udviklet en højeffektiv varmeveksler med samme opbygning som indmaden (absorberen) i en solfangeren.

Varmeveksleren monteres både i kernens røgkanaler og på toppen. Med denne varmeveksler, som har stor overflade og særdeles gode transmissionsegenskaber, kan du flytte store varmemængder til rumvarme

Svar

Leif Stubkjaer december 26, 2013 kl. 17:35

Hej Hans.

Ja, men vi er gået bort fra den løsning, og anbefaler i stedet montage af varmeveksleren lige bag brændkammeret, hvilket er mere effektivt.
Vi har i øvrigt videreudviklet varmeveksleren, så den nu udgøres af en 15 m kobberspiral, indkapslet imellem en kobberplade og en aluminiumsplade, hvilket giver endnu bedre varmeoverførsel.

Med venlig hilsen fra Leif.

Svar

Søren december 28, 2013 kl. 17:41

Hej jeg vil gerne bestille en ovn med pizzaovn, vil du kontakte mig.

Mvh
Søren

Svar

Leif Stubkjaer december 28, 2013 kl. 20:01

Hej Søren.

Det lyder da godt.
Jeg kontakter dig på e-mail omkring detaljerne.

Med venlig hilsen fra Leif.

Svar

Rune Kruse februar 15, 2014 kl. 13:05

Hej Leif.

Vi er en familie på 2 voksne og 3 børn som gå med tanken om af bygger en masseovn
Huset er 179m2 fra 1980.
Vi ville selv murer den op hvad koster et bygge sæt med og uden pizzzaovn i og sskal der laves sokkel til sådan en masseovn gulvet er fra 1990

Mange hilsen fra familien kruse fra Hadsund

Svar

Leif Stubkjaer februar 17, 2014 kl. 12:45

Hej Rune.
Tak for interessen for vores byggesæt til masseovne.
Prisen for et byggesæt med fremadvendt bageovn er 29.880 komplet inkl. moms og transport til jeres adresse.
Sandsynligvis er jeres gulv udført som et armeret betongulv med min. 10 cm tykkelse. Et sådant kan bruges direkte, som fundament for masseovnen.

Med venlig hilsen fra Leif.

Svar

Claus Høghøj Nielsen november 7, 2015 kl. 21:13

Hej Leif, Fantastisk spændende www-side du har her..;) Jeg påtænker at lave et nyt kombineret kontor og orangeri/drivhus.. Huset bliver 40-50m2. Jeg forestiller mig, at huset isoleres til “tæt på BR-krav”. Jeg kunne godt tænke mig en rumopvarmnings-princip med en masseovn (+evt. pizzaovn..) og vacuumsolfangere, som begge tilkoblet en akkumuleringstank, hvor en enkelt gulvarmekreds tilsluttes. Der er umiddelbart ingen behov for varmt brugsvand. Har du et foreslag til et koncept her? Jeg tænker umiddelbart, at ovnen ikke skal være af samme størrelse som til en 140m2 villa?..;)
Med venlig hilsen, Claus

Svar

Cancel reply

Leave a Comment